Våra tjänster

Effektiv och trygg godshantering

Norrköpings hamn är väl utrustad och till ytan en av Sveriges största. Fysiska resurser i all ära, men personalens kunskap, erfarenhet och engagemang är det som fyller verksamheten med ett kvalificerat innehåll.

Med stora kundgrupper inom en mängd varuslag har vår kapacitet som fullservicehamn utvecklats under åren. Vi har ytor, hanteringsutrustning och kunnande för en effektiv hantering av alla typer av gods.

Har du en förfrågan?