Detta affärsområde täcker den hantering av gods som sker utan att godset är förpackat eller emballerat.

Norrköpings Hamn har en lång tradition och en anpassad hanteringsutrustning för effektiv och hållbar hantering av bulkprodukter av olika slag.

Övriga tjänster