Hamnordningen för Norrköpings hamn anger vilken ordning och säkerhet som gäller i Norrköpings hamn, utöver vad som föreskrivs i andra lagar och författningar.

Ordnings- och säkerhetsföreskrifterna finns att läsa och ladda ner i PDF-filen på denna sida.

Kontakt
Hamnkapten
Ladda ner dokument