Fartygsgenererat avfall

I Norrköpings hamn gäller särskilda regler för hantering av fartygsgenererat avfall.

Anlöpande fartyg ska senast 24 timmar innan det anlöper hamnen förhandsanmäla vilka typer och mängder fartygsgenererat avfall man önskar lämna. Förhandsanmälan sker i Sjöfartsverkets system för fartygsrapportering, EMSA, Maritime Applications. Fartyget får vid ankomst en container framställd till fartyget där sorterat avfall kan lämnas under en förbestämd tid. I de pdf-filerna nedan finns all information och regler för avlämning av avfall samt hjälp för ankommande fartyg att sortera rätt i Norrköpings hamn.

Från den 1 maj 2023 gäller nya regler där mottagning av avfall i hamnen sker under överinseeden av inspektör. En specifikation över mottaget avfall upprättas och skickas per e-post till fartygets agent innan avfärd. Anmälan för att lämna avfall ska ske i samband med fartygsanmälan senast 24 timmar innan anlöp eller vid avgång från föregående hamn.

Tider för avlämning av avfall är vardagar 07-20. Övriga tider samt helger och röda dagar bestäms efter överenskommelse med Hamnkapten.