Terminal

Med stora lagringsutrymmen i hamnområdet, moderna IT-lösningar och koppling till olika transportslag kan vi erbjuda effektiva lager- och terminaltjänster.

Lager- och terminalverksamheten omfattar lagringsuppdrag samt olika relaterade kringtjänster såsom mottagning, märkning, palletering, emballering, inventering, stuffning/strippning i containers samt upplastning på bil/järnväg.

Övriga tjänster