Break bulk

Med Break bulk avses traditionell styckegodshantering. Uppdragen är ofta förenade med stora fartyg och kvantiteter, och en mer komplex hantering då godset inte är standardiserat.

Från Norrköpings Hamn har rederier under många år erbjudit sjötrafik med breakbulklaster till destinationer som av tradition varit viktiga för sågverken. Särskilt betydelsefull är trafiken på Nordafrika, Mellanöstern och Storbritannien. Då virke i allt större utsträckning även lastas i containers är containerterminalen i Pampushamnen en viktig resurs för våra kunder.

Även hanteringen av rundtimmer och massaved är omfattande. En stor del av dessa varor går till sågverks- och pappersindustrin, som har ett starkt fäste i Norrköpingsregionen.

Övriga tjänster

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller skicka en förfrågan? Välkommen att kontakta oss!

Tack för ditt meddelande, vi återkommer inom kort!
Något gick snett, försök igen senare.
Magnus Grimhed