Ansvar och villkor

Alla uppdrag utföres i enlighet med Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser 1989.

Se vidare i pdf-filen här på sidan.

Sveriges hamnars terminalbestämmelser