Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för Norrköpings Hamn

Denna sekretesspolicy kommer att förklara hur Norrköpings Hamn använder de personuppgifter vi samlar in från dig när du använder vår webbplats.

Innehåll:
• Vilka uppgifter samlar vi in?
• Hur samlar vi in dina uppgifter?
• Hur kommer vi att använda dina uppgifter?
• Hur lagrar vi din data?
• Marknadsföring
• Vilka är dina dataskyddsrättigheter?
• Vilka uppgifter samlar vi in?

Norrköpings Hamn samlar in följande data:
• Anonyma webbplatsinteraktioner för användare
• Anonym demografi och intressedata

Hur samlar vi in dina uppgifter?
Du som användare förser data direkt till Norrköpings Hamn med de flesta av de uppgifter vi samlar in.

Vi samlar in data och behandlar data när du:
• Använder vår webbplats med cookiespårning.
• Skickar ett formulär.

Hur kommer vi att använda dina uppgifter?
Norrköpings Hamn samlar in dina data så att vi kan:
• Förbättra webbplatsupplevelsen.
• Förbättra våra tjänster.

Vilka är dina dataskyddsrättigheter?
Norrköpings Hamn vill se till att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter.

Varje användare har rätt till följande:
• Rätten till tillgång – Du har rätt att begära Norrköpings Hamn för kopior av dina personuppgifter. Vi kan komma att debitera dig en mindre avgift för denna tjänst.
• Rättelserätt – Du har rätt att begära att Norrköpings Hamn rättar all information som du anser är felaktig. Du har också rätt att begära att Norrköpings Hamn ska få fullständig information som du anser är ofullständig.
• Rätten till radering — Du har rätt att begära att Norrköpings Hamn raderar dina personuppgifter, på vissa villkor.
• Rätten att begränsa behandlingen – Du har rätt att begära att Norrköpings Hamn begränsar behandlingen av dina personuppgifter, på vissa villkor.
• Rätten att invända mot behandling – Du har rätt att invända mot Norrköping Hamns behandling av dina personuppgifter, på vissa villkor.
• Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att Norrköpings Hamn överför de uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, under vissa förutsättningar.

Om du gör en förfrågan har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss.

Maila oss på: info@nhs.se
Eller skriv till oss:
Norrköpings Hamn AB
Box 6075
600 06 Norrköping