e-tjänster
Läs mer

COVID-19 Status

Läs mer om hur Coronaviruset Covid-19 hanteras i Norrköpings Hamn, och få aktuell status och uppdateringar.

Läs mer »
Se fartyg som ligger inne just nu

Fartyg i hamnen

Varje år anlöps Norrköpings hamn av en mängd fartyg på väg till och från destinationer i en stor del av världen.

Se fartyg som ligger inne just nu »
Läs mer om hamnutvecklingen

Hamnutveckling

Vi står inför spännande utmaningar i samband med att vi lämnar Inre Hamnen. Nu pågår planeringen av morgondagens effektiva hamn.

Läs mer om hamnutvecklingen »

Vädret just nu

C
Se 10 dagars prognos »

Ankommande fartyg

24/11 ASTREA
24/11 SYDBORG
24/11 KLARA

Se alla ankommande fartyg »


Övning i oljehamnen 14 oktober

En större övning hålls i oljehamnen onsdag 14 oktober. Flera bolag är involverade i övningen. Ett alarm hörs från hamnen och kan verka störande.
Räddningstjänsten är informerad.

Läs mer »

Muddringsarbeten återupptas i Pampushamnen från den 1 oktober 2020

De muddringsarbeten som påbörjades i Pampushamnen under hösten och vintern
2019/20 kommer att fortsätta under hösten 2020 och pågå fram till januari 2021.
Efter januari 2021 återstår endast mindre muddringsarbeten i närhet kring befintlig kaj.
Även denna höst kommer sprängningsarbeten behöva utföras, dock under en kortare
tidsperiod.

Läs mer »