e-tjänster
Läs mer om vår linjetrafik

Linjetrafik

Vi erbjuder ett frekvent trafikutbud, med sjöfart inom Europa och till andra kontinenter, feedertrafik och järnvägstrafik.

Läs mer om vår linjetrafik »
Se fartyg som ligger inne just nu

Fartyg i hamnen

Varje år anlöps Norrköpings hamn av en mängd fartyg på väg till och från destinationer i en stor del av världen.

Se fartyg som ligger inne just nu »
Läs mer om hamnutvecklingen

Hamnutveckling

Vi står inför spännande utmaningar i samband med att vi lämnar Inre Hamnen. Nu pågår planeringen av morgondagens effektiva hamn.

Läs mer om hamnutvecklingen »

Vädret just nu

C
Se 10 dagars prognos »

Statusrapport covid-19

Norrköpings Hamn fortsätter följa Coronasituationen, och vi vidtar en rad åtgärder för att skydda anställda och besökande i hamnen, och för att säkerställa verksamheten. Arbetet drivs i enlighet med våra rutiner för krishantering, och vi följer regelbundet upp våra interna risk- och sårbarhetsanalyser.

Läs mer »

Kompletterande samråd rörande hamn- och sevesoverksamhet i Norrköpings hamn

I enlighet med vad som angivits i tidigare samråd ansöker Norrköpings Hamn AB om nytt tillstånd enligt miljöbalken för hamnverksamhet samt Sevesoverksamhet. Mot bakgrund av begränsade förändringar i den ansökta verksamheten håller Norrköpings Hamn AB kompletterande samråd angående förändringarna, vilka avser planerad lastning och lossning av gas i Oljehamnen.

Läs mer »