Ledningsgrupp

Henrik Åkerström
Ola Hjärtström Vice VD och Ekonomichef
Ola Hjärtström
Magnus Grimhed Marknads- och försäljningschef
Magnus Grimhed
Jenny Ericson