Ledningsgrupp

Henrik Åkerström
Ola Hjärtström Vice VD och Ekonomichef
Ola Hjärtström
Magnus Grimhed Marknads- och försäljningschef
Magnus Grimhed
Jenny Ericson
Hans Karlsson Produktionschef
Hans Karlsson
Christian Ljungkvist, t.f. produktionschef
Christian Ljungqvist
Anders Krantz Service- och underhållschef
Anders Krantz
Eva-Lotte Wondollek Projektchef
Eva-Lotte Wondollek