Villkor

Villkor för hamnverksamheten
Alla uppdrag utföres i enlighet med Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser 1989.

Villkor för hemsidan
Denna policy för hemsidan beskriver hur informationen får användas för att inte kränka skyddet för upphovsrätt eller bryta mot reglerna för länkning till och från hemsidan.

Att använda information på hemsidan
Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som grund för beslut i viktiga frågor. Norrköpings Hamn AB strävar efter att ständigt uppdatera webbplatsen med rätt och relevant information. Trots detta kan vi dock inte garantera att informationen är fullständig och korrekt.

Upphovsrätt
Innehållet på hemsidan ägs av Norrköpings Hamn AB, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Norrköpings Hamn AB (gäller ej bilder under länken Bildbank). Hemsidan innehåller bilder som tillhör Norrköpings Hamn AB om ej annat anges.

Hantering av personlig information
Personlig information hanteras i enlighet med reglerna i Personuppgiftslagen från 1998. Enligt den har du bland annat när som helst rätt att få information av oss om hur vi behandlar dina personliga uppgifter. Norrköpings Hamn AB kan komma att använda den personliga information som frivilligt lämnats av dig. Informationen används dock enbart för de ändamål som du begär och därmed samtyckt till. Personlig information är information som kan identifiera dig, till exempel personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information.