Visselblåsartjänst

Norrköpings Hamns rapporteringskanal, en så kallad visselblåsartjänst, gör det möjligt för anställda och andra intressenter att rapportera misstänkta överträdelser eller om det finns andra missförhållanden eller allvarliga oegentligheter. Norrköpings Hamn är ett kommunalägt bolag och rapportering sker därför via Norrköpings kommuns hemsida.

Här lämnar du din anonyma rapport.