Om Norrköpings Hamn

Ett av Sveriges starkare logistiklägen

Det är förstås ingen slump att gods tagit vägen över Norrköpings Hamn sedan medeltiden. Vi har helt enkelt fördelen av att ligga väldigt bra till för svensk exportindustri, liksom för dem med Sverige, Norden och Östersjöområdet som marknader. Norrköping är ansett som ett av Sveriges starkare logistiklägen, där olika godstransportstråk sammanstrålar i en intermodal nod.

Norrköpings Hamn är en fullservicehamn med hantering av en rad olika varuslag. Främst skogs-, stål-, spannmåls-, energi- och petroleumprodukter, containers samt projektlaster från svenska industrier. Bland hamnens kunder och aktörer återfinns större industri- och handelsföretag, rederier, transportföretag och speditörer.

Tillgängligheten till hamnen är mycket god och vi har kapacitet att ta emot i princip de största fartyg som trafikerar Östersjön. Anslutning finns till E4, E22, flera riksvägar och Södra stambanan och under senare år har även flera infrastruktursatsningar arbetats fram för att stärka tillgängligheten ytterligare.

0M
Kajer
0HA
Hamnplan
0KVM
Magasin
0ST
Fartygsanlöp per år

Snabbfakta om Norrköpings Hamn AB

 • Helägt dotterbolag till Norrköping Rådhus AB och ingår i Norrköpings kommunkoncern.
 • Totalt 1 060 000 kvm arrendeområde, 63 500 kvm magasin

 • ca 4 miljoner ton gods per år

 • ca 1000 st fartygsanlöp
 • ca 160 årsanställda

 • Position:
  Lat 58° 36’ N; Long 16° 12’ E
  Admiralty Chart: 3217
  Admiralty pilot: 19

 • Medelvattendjup:
  Öhmans: 8,4 meter
  Pampushamnen: P1 – 12 m, P3 – 9, 1 m P2-P10 – 14,2 m
  Djurön: 12,6 meter
  Braviken: 8,8 meter
  Lantmännen: 8,8 m

  Tallbacken: 8 m

 • Utrustning:
  4 spårbunda portalsvängkranar, 15/35/42/42 ton
  4 Mantsinen spårbundna elhydrauliska vikarmskranar 16/20 ton
  2 Ship-to-shore-kranar, gantry 60 ton
  1 tyngdlyftskran 350 ton
  1 Mantsinen larvgående vikarmskran 16 ton
  9 reachstackers
  1 Loadplate under tak
  Diverse gaffeltruckar, mafi-vagnar etc.
 • I hamnområdet finns ett antal privata aktörer med egna industrikajer, däribland Holmen Paper, Lantmännen, Yara, Cementa, Omya och Kemira

Ansvar

Alla uppdrag utföres i enlighet med Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser 1989.
Se vidare i pdf-filen här på sidan.

Sveriges hamnars terminalbestämmelser

Sjöfartsskydd (ISPS)

Norrköpings hamnområde omfattas av regelverket ISPS, International Ship and Port facility Security Code. Regelverket omfattar skydd av fartyg och hamnanläggningar, och regleras i Sverige genom Lag (2004:487) om sjöfartsskydd.

En hamn i ständig utveckling
Jobba hos oss!

Norrköpings Hamn är en av Sveriges största hamnar med många nationella och internationella kunder. Vi befinner oss i en spännande fas med en långsiktig utveckling av bolagets organisation, nya affärsområden och utbyggnad av hamnanläggningen. Här har du chansen att vara en del av en spännande utveckling!