Om Norrköpings Hamn

Ett av Sveriges starkare logistiklägen

Det är förstås ingen slump att gods tagit vägen över Norrköpings Hamn sedan medeltiden. Vi har helt enkelt fördelen av att ligga väldigt bra till för svensk exportindustri, liksom för dem med Sverige, Norden och Östersjöområdet som marknader. Norrköping är ansett som ett av Sveriges starkare logistiklägen, där olika godstransportstråk sammanstrålar i en intermodal nod.

Norrköpings Hamn är en fullservicehamn med hantering av en rad olika varuslag. Främst skogs-, stål-, spannmåls-, energi- och petroleumprodukter, containers samt projektlaster från svenska industrier. Bland hamnens kunder och aktörer återfinns större industri- och handelsföretag, rederier, transportföretag och speditörer.

Tillgängligheten till hamnen är mycket god och vi har kapacitet att ta emot i princip de största fartyg som trafikerar Östersjön. Anslutning finns till E4, E22, flera riksvägar och Södra stambanan och under senare år har även flera infrastruktursatsningar arbetats fram för att stärka tillgängligheten ytterligare.

0M
Kajer
0HA
Hamnplan
0KVM
Magasin
0ST
Fartygsanlöp per år

Snabbfakta om Norrköpings Hamn AB