Flytande bulk

Affärsområdets kunder utgörs av varuägare i form av petroleum- och petrokemiska bolag med varuförsörjning inom landet. Vidare finns kunder som erbjuder lagringskapacitet för petroleumprodukter för export på världsmarknaden.

Vi ombesörjer lastning och lossning av fartyg samt underhåll av anslutande rörsystem.

Vid Pampus Energihamn ägs och förvaltas övriga rör- och depåsystem av operatörerna.

Övriga tjänster