Terminaler & gods

Terminalinformation och kartor

Norrköpings hamn är en av landets till ytan största hamnar, med flera hamnterminaler som är anpassade för hantering av olika gods- och transportslag.

Välj bland alternativen nedan för att se närmare information om de olika hamndelarna.

Hamnområdet omfattar ca 2 100 meter kajer ca 50 hektar hårdgjorda ytor och 63 500 kvadratmeter magasin.

I hamnområdet finns också ett antal privata aktörer med egna industrikajer, däribland Holmen Paper, Lantmännen, Yara, Cementa, Omya och Kemira.

Avisering och godsdokumentation

Allt gods som levereras till hamnen måste uppfylla krav på avisering och dokumentation.