Vi jobbar utifrån följande tidplan. Tidplan och genomförande kan påverkas av politiska beslut samt de tillståndsprocesser som krävs vid hamnverksamhet och om- och utbyggnad.

Aktuella tillståndsfrågor

• Detaljplaner (Norrköpings kommun)
• Verksamhetstillstånd (Norrköpings Hamn AB)
• Vattendom (Norrköpings kommun)
• Bygglov

2023-2025

• Rivning och återuppbyggnad av kaj P8 med integrerad del för tunglast
• Entreprenadarbeten vid Pampusterminalen avslutas
• Driftsättning av ny kaj och hamnplan

2021-2022

• Entreprenadarbeten kaj och hamnplan påbörjas
• Entreprenad el-system mm påbörjas

2020

• Entreprenadarbeten för mudderentreprenad avslutas
• Entreprenadarbeten för kaj och hamnplan startar
• Förfrågningsunderlag för elsystem mm tas fram för utbyggnad av Pampusterminalen