Tillträdesregler

Tillträdeskontroll

Alla terminaler i Norrköpings hamn omfattas av lagen om hamn- och sjöfartskydd (ISPS), vilket bland annat innefattar tillträdeskontroll. Inom ISPS-klassat område äger endast personer tillträde som har av hamnen godkänd behörighet. Nedan listas olika typer av möjligheter för tillträde till hamnens områden.

Personligt NHAB-passerkort – det personliga passerkortet tilldelas intern personal, samt extern personal som inte innehar annat kompatibelt accesskort (t ex ID06, SSG eller liknande kort).
ID06-/SSG-/övriga accesskort – om extern person innehar kompatibelt accesskort kort skall detta kopplas till hamnens passersystem. Uppge detta när du ansöker om tillträde.
PORTIT – genom ”visit codes” får exempelvis chaufförer som skall hämta eller lämna gods tillträde till hamnens terminaler.
Nycklar – nycklar ansöks och administreras likt passerkort av kortadministrationen.
Tillträde via föravisering – vid kortare (24h) ej återkommande besök kan tillträde ges efter kontakt med din kontaktperson i hamnen.
 Besökare utan ansökt tillträde – besökare får ej vistas inom hamnens områden utan att kontaktperson närvarar.

Kontakt
Mikael Persson