Omställning till el är ett kontinuerligt arbete

Johan Flyxén, Elansvarig
2024-01-23

I Norrköpings Hamn ställer vi successivt om våra fordon och kranar till el, med målet att ca 70% av våra maskiner ska drivas av el år 2030. Redan idag drivs 90% av våra kranar och flera av våra truckar på grön el. Med omställningen till el kommer utmaningen att få elen och räcka till, då vår verksamhet behöver vara stabil och tillgänglig under dygnets alla timmar, året runt.

– Vi arbetar i olika projekt för att öka självförsörjningen, bland annat gällande energilagring för att minska våra effekttoppar och en framtida solcellsanläggning. Vi förbereder för att kunna erbjuda landström till fartyg och ett eget utökat system gällande ”battery swapping” för att alltid ha laddade batterier till våra maskiner. I Norrköpings Hamn har vi även bytt all mastbelysning och samtliga lampor i våra lokaler till LED-lampor. På bara några år har vi genom detta och andra elbesparande åtgärder halverat vår elförbrukning för fastigheter inom bolaget, berättar Johan Flyxén som är elanläggnings- och elsäkerhetsansvarig i Norrköpings Hamn.

När vår verksamhet blir mer elektrifierad krävs även ett nytt sätt att tänka gällande säkerhet.

– Vi arbetar kontinuerligt med att höja kunskapen gällande elsäkerhet inom bolaget. Vi har bland annat haft en utbildningsdag för alla medarbetare med tema elsäkerhet. Det handlar främst om att öka kunskapen och medvetenheten, så att man som medarbetare vet hur man ska agera om något går fel, säger Johan.