Nu accelererar vi vår omställning

Eva-Lotte Wondollek, Projektchef
2024-06-12

Norrköpings Hamn arbetar sedan länge med omställning av verksamheten med målet att ha en fossilfri drift 2030 och till exempel så drivs samtliga maskiner idag med el eller HVO. Men för att nå egna, nationella och globala klimatmål och vara fortsatt konkurrenskraftiga i en tid när regelverk förändras och kundernas krav ökar, behöver vi se över vårt sätt att arbeta. Därför har vi tagit ett nytt grepp kring vår omställning.

– I en värld där miljöutmaningar och hållbarhet blivit centrala frågor, är det avgörande för Norrköpings Hamn att accelerera vår omställningsresa och nu har vi tagit fram en ny och mer långtgående omställningsstrategi. Den är inte bara nyckeln till att aktivt bidra till Sveriges och världens klimatmål, utan också till att förbättra miljö och folkhälsa i närområdet. Omställningen blir en naturlig del i hela vår verksamhet, i allt från budgetarbete till processer och arbetssätt, menar Eva-Lotte Wondollek, projektchef och ansvarig för att ta arbetet med omställningsstrategin vidare.

Ett framtidssäkrat elnät avgörande

– Energifrågan är avgörande och den är både stor och komplex. Tack vare en tidig och god dialog med vår leverantör EON, kan vi tillgodose framtida ökade effektbehov, berättar Eva-Lotte.

Ny teknik och ny kunskap krävs

– Omställningen innebär införandet av ny teknik, vilket kräver att vi uppdaterar kompetensen hos våra medarbetare. Övergången till ännu fler eldrivna maskiner kommer att kräva en robust infrastruktur för eldistribution och specifik teknisk kunskap i vår verkstad. Dessutom kommer en högre grad av autonoma utrustningar att påverka utvecklingen av planeringssystem och beteendemönster inom hamnområdet. För att effektivisera verksamheten och minska energibehovet har vi flera pågående initiativ och projekt, inklusive investeringar i effektivare utrustning och bränslebesparande aktiviteter, med målet att minska förbrukningen med 5% per år fortsätter Eva-Lotte.

Kundernas förväntan gör samverkan med andra hamnar nödvändig

– Hamnar spelar en avgörande roll i samhällets klimatomställning genom att kunna erbjuda lösningar som stöder elektrifieringen. Kunderna förväntar sig i allt högre grad att vi ska hjälpa dem att minska sina utsläpp. Sveriges hamnar har en särskilt viktig roll i sjöfartens omställning, där rederier förbereder sina fartyg för att kunna ta emot el vid kajen, ett krav som blir obligatoriskt från 2030 enligt vårt verksamhetstillstånd. Dessutom utvecklas nya bränslen som e-metanol och grön ammoniak, vilka förväntas ersätta dagens fossila bränslen inom sjöfarten. Vi samverkar redan, till exempel i projektet Sustainable Flow som kommer att ge oss och våra kunder en god hjälp mot målet, avslutar Eva-Lotte.