Management

Henrik Åkerström VD
Henrik Åkerström
Ola Hjärtström Vice VD och Ekonomichef
Ola Hjärtström
Magnus G
Magnus Grimhed
Jenny Ericson Hållbarhetschef
Jenny Ericson
Hans Karlsson P
Hans Karlsson
Anders Krantz Service- och underhållschef
Anders Krantz
Eva-Lotte Wondollek Projektchef
Eva-Lotte Wondollek