Kamerabevakning

Norrköpings hamns terminaler övervakas med hjälp av kamerabevakning. Detta innebär att du som besökare, som person eller med fordon, kan fotas eller filmas under ditt besök hos oss.

Kamerabevakningen är igång dygnet runt årets alla dagar och täcker både land- och vattenområdet i och omkring hamnanläggningarna.

Syftet med bevakningen är i första hand att övervaka kajer och fartygsrörelser. I andra hand syftar övervakningen till att utgöra underlag i utredningar om stölder och skadegörelse.

Allt inspelat material sparas digitalt i 30 dagar på Norrköpings hamn AB:s server och spelas sedan över. Endast ett fåtal personer i bolaget har tillgång till det inspelade materialet. Som besökare till Norrköpings hamn godkänner du att filmning sker, samt att bilder och filmer sparas under angiven tid.

Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig:
Norrköpings Hamn AB, säkerhetsansvarig

Kontaktuppgifter:
Norrköpings Hamn AB, Oceangatan 21, 600 06 Norrköping
www.norrkopingshamn.se, +46 11 250600

Information om den behandling som har störst konsekvenser för den registrerade, till exempel lagringstid av inspelat material, överföring eller publicering av bevakningsmaterial till tredje part: Norrköpings Hamn AB lagrar material i en månad.

Ändamål med kamerabevakningen: Syftet med övervakningen är i första hand att övervaka kajer och fartygsrörelser. I andra hand syftar övervakningen till att utgöra underlag i utredningar om stölder och skadegörelse.

Registrerades rättigheter: Som bevakad kan du utöva flera rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter. För ytterligare information om denna kamerabevakning, är du välkommen att kontakta oss.