e-tjänster

Villkor

Villkor för hamnverksamheten

Alla uppdrag utföres i enlighet med Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser 1989.

Villkor för hemsidan

Denna policy för hemsidan beskriver hur informationen får användas för att inte kränka skyddet för upphovsrätt eller bryta mot reglerna för länkning till och från hemsidan.

Att använda information på hemsidan

Informationen på hemsidan är generell och bör inte användas som grund för beslut i viktiga frågor. NHS strävar efter att ständigt uppdatera hemsidan med rätt och relevant information. Trots detta kan vi dock inte garantera att informationen är fullständig och korrekt.

Upphovsrätt

Innehållet på hemsidan ägs av NHS, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från NHS (gäller ej bilder under länken Bildbank). Hemsidan innehåller bilder som tillhör NHS om ej annat anges.

Hantering av personlig information

Personlig information hanteras i enlighet med reglerna i Personuppgiftslagen från 1998. Enligt den har du bland annat när som helst rätt att få information av oss om hur vi behandlar dina personliga uppgifter. NHS kan komma att använda den personliga information som frivilligt lämnats av dig. Informationen används dock enbart för de ändamål som du begär och därmed samtyckt till. Personlig information är information som kan identifiera dig, till exempel personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information.