Välbesökt seminarie om trailers som tar tåget

2024-04-29

Fredagen den 19 april samlades fler än 100 personer på Kammarforum i Norrköping och digitalt, för att lära sig mer om intermodala järnvägstransporter. Ett komplext ämne, men kunniga presentatörer och engagerade deltagare gjorde att det blev en trevlig och lärorik förmiddag.

Seminariet arrangerades i samverkan med Logistikia. Länkar till seminariet och mer information hittar du på Logistikias webbplats.

Stort tack till alla föredragshållare och till alla deltagare!