Utbildningssatsning tillsammans med polisen

Poliser fotade bakifrån framför containerfartyg.
2024-04-02

Under 2024 genomför vi en utbildningssatsning tillsammans med polisens ingripandeverksamhet i Norrköping. Polisens turlag, som tjänstgör i yttre tjänst, välkomnas för studiebesök i hamnen för att få en bättre kännedom om och förståelse för vårt breda uppdrag och verksamhet. Besöken syftar även till att skapa en bättre samverkan och lokaliseringsförmåga.