e-tjänster

Trafik och linjer

Via Norrköpings hamn erbjuds ett omfattande trafikutbud, både via sjöfart och järnväg.

Härifrån når man inte bara övriga Europa, utan stora delar av världen med en effektiv kombination av transocean trafik, feedertrafik och ett utbyggt nät av järnvägskombitrafik.

Läs mer om containerlinjernas och järnvägens trafikutbud.