Sustainable Flow för minskade CO2-utsläpp

2024-02-16

Nettonoll är på allas läppar men hur kommer vi dit? Att samverka och ingå i projekt som på olika sätt jobbar mot det gemensamma målet är vårt sätt att ta oss an uppgiften. Sustainable Flow är ett EU-projekt som utvecklar ett digitalt verktyg, specifikt för uppföljning i hamnar, som stödjer CO2-minskning och energibesparande åtgärder. Verktyget kommer att vara öppet och kunna användas även av andra organisationer efter projektet slut.

Genom ett starkt gränsöverksridande samarbete kommer hamnarna som nav för den maritima sektorn i det centralbaltiska området att ha förmågan och kapaciteten att bli smartare, grönare, mer kostnadseffektiva, interoperabla, hållbara, tillgängliga, säkrare och tryggare vid projektets slut 2026.

Det är sju pilothamnar i centrala Östersjöområdet ingår: Norrköpings Hamn och Oxelösunds Hamn deltar genom Transportföretagen och Sveriges Sveriges Hamnar tillsammans med Sjöfartsverket, Satakunta University of Applied Sciences – SAMK, Högskolan på Åland, International Transport Development Association, Tallinn Technical University, och Fintraffic ANS.

– Onekligen finns det tusen möjligheter men för oss är det viktigt att också lyfta fram kundnyttan i ett projekt som det här, säger Magnus Grimhed, Marknads- och försäljningschef, Norrköpings Hamn, om sin medverkan i ett av projektets workshopar som hölls i Norrköping.

Här kan du läsa mer om projektet:

Sustainable Flow – Transportföretagen (transportforetagen.se)

Sustainable Flow (sjofartsverket.se)

Sustainable Flow – Maritime Logistics Research Center (merilogistiikka.fi)