Krönikan: Klimatanpassad energi och infrastruktur

Åsa Lycktröm, Hållbarhetschef, Siemens
2024-03-14

Jag kanske slår in öppna dörrar när jag säger att vi måste bort från fossila bränslen så fort som möjligt? Det är ju tyvärr så att 2023 var det varmaste året någonsin uppmätt på jorden, med en global temperatur nära 1.5C-gränsen (Copernicus: 2023 is the hottest year on record). Värmerekord hänger ihop med de enorma utsläppen av växthusgaser från användning av fossila bränslen, och koncentrationen av växthusgaser i atmosfären slår obehagliga rekord.

Det kan lätt kännas hopplöst men jag som hållbarhetschef för den svenska verksamheten i ett av världens största energiteknikföretag ser vilka krafter som är görningen, inte bara i Sverige utan globalt. Jag vill tro att vi tillsammans kan vända skutan, och det är detta som den här krönikan kommer handla om.

Då det här är Norrköpings Hamns nyhetsbrev, så varför inte börja med sjöfarten.

Utsläppen av växthusgaser från sjöfarten står för närvarande för cirka 2,6 % av de totala globala utsläppen och utan minskningsåtgärder kan denna andel mer än tredubblas fram till 2050 (itf-oecd.org). Även om fokus naturligtvis ligger på själva fartygen kan åtgärder i hamnarna avsevärt bidra till sjöfartens miljöprestanda och utfasningen av fossila bränslen inom sjöfarten.

Kanske har du hört talas om FlagshipONE, anläggningen i Örnsköldsvik som ska tillverka grönt bränsle till sjöfarten i form av e-metanol? Med hjälp av fossilfri el från exempelvis vindkraft eller vattenkraft spjälkas först vatten till syrgas och vätgas i en elektrolysör. Därefter blandas vätgas med biogen koldioxid till e-metanol som säljs som fartygsbränsle. Och varför vet jag så mycket om anläggningen i Örnsköldsvik? Jo, Siemens Energy är en av parterna i projektet och levererar inte bara elektrolysörer men även kompressorer, elektrifiering, automation och digitala lösningar. FlagshipTWO, -THREE, -FOUR och fler därtill är redan i planeringsfasen vilket är ett tecken på den höga efterfrågan.

E-metanol är även ett av de gröna bränslen som vi tittar på till de gasturbiner som vi utvecklar och tillverkar i Finspång. Biogas, biodiesel, vätgas och e-ammoniak är andra intressanta bränslen för turbiner.

Du kanske undrar vad gasturbinens roll är i framtidens energisystem?

Nu, när klimatkrisen inte längre är ett framtida hot utan är här, kommer samhället behöva ändras på flera sätt, och många saker är redan på gång. Enorma mängder vind- och solkraft är under uppbyggnad världen över. 2023 ökade förnyelsebar energi med 50 procent globalt jämfört med året före, enligt Internationella energiorganet IEA, som spår att tillväxten tar ytterligare fart kommande år. Det är positiva nyheter. Men när vinden inte blåser, eller när solen inte skiner, måste vi ha andra energislag redo att kicka in och då kommer våra gasturbiner in i bilden och kan leverera den el och värme som behövs, och det blir helt fossilfritt när turbinen går på gröna bränslen.

I vår anläggning Zero Emission Hydrogen Turbine Center som finns i Finspång, visar vi hur ett fossilfritt energisystem kan se ut baserat på förnybar energi från till exempel solen, kombinerat med gasturbiner och vätgas. Och intresset har varit överväldigande. Vi har tagit emot tusentals besökare de senaste två åren från Thailand, Brasilien, USA, ja hela världen och flera vätgasförberedda turbiner har redan levererats till kunder i Tyskland.

Men nu tillbaka till Norrköpings Hamn. Den är oerhört viktig för oss på Siemens Energy som transporterar i stort sett alla de gasturbiner som tillverkas i Finspång via fartyg ut till kunderna i världen. En gasturbin, på en trailer och med dragbil, kan i vissa fall väga ända upp till 400 ton och för att klara det behöver både vägar och annan infrastruktur vara anpassade för att hantera stora och tunga transporter.

Utan att överdriva är riksväg 51 och hamnen en viktig pulsåder för vår verksamhet. De allra flesta av mina närmare 4000 kollegor i Sverige har sin arbetsplats i Finspång. Våra anställda bor dock inte bara i Finspång utan finns utspridda runtom i länet – vi är inte bara Finspångs utan även Norrköpings största privata arbetsgivare! Genom åren har vägen anpassats så att de långa och tunga transporterna kan få en bra resa och störa pendlarna så lite som möjligt. Kanske har du sett de stora transporterna som går från Finspång till hamnen? De lämnar i regel Siemens Energy strax efter pendlartrafiken avtagit på morgonen, för att minimera påverkan på trafiken.

Välfungerande infrastruktur är navet i en region som växer. Jag tror att i framtiden kommer även infrastruktur för vätgas och koldioxid behövas. De blir handelsvaror i strävan att hålla oss inom de planetära gränserna och här har hamnarna en chans att ta en avgörande roll.

Jag ser även att stabila elnät kommer krävas i närheten av hamnar för att kunna leverera (fossilfri) el till de fartyg som ligger i hamnen så att de inte behöver köra sina dieselmotorer. Efterfrågan från fartyg att kunna tanka e-metanol och andra gröna bränslen kommer sannolikt också öka. Det bli då en konkurrensfördel för de hamnar som kan erbjuda fossilfria bränslen.

Generellt kan man säga att framtidens energisystem kommer att se väldigt olika ut beroende på var i världen vi befinner oss och de kommer vara alltmer integrerade och komplexa.

Här i Östergötland har vi både kompetensen och innovationskraften att bidra till en hållbar omställning. Steg för steg tar vi oss dit.

Åsa Lyckström
Hållbarhetschef
Siemens Energy

…………….

Gästkrönikan är en kommenterande text och krönikören svarar själva för analys och ställningstagande i texten.