Driftinformation

2024-04-12T08:30:19+02:00

Larm kan höras från Energihamnen

Tisdag 9 april: Räddningstjänsten Östra Götaland utför arbeten med VMA - anläggningar som sitter placerade i Energihamnen, Norrköpings Hamn. Under tiden då arbetet pågår kan kortare alarm ljuda från Energihamnens område. [...]