Underhållsarbeten och hög aktivitet på Öhmansterminalen

2024-03-08

Från och med måndagen den 11 mars och cirka tre veckor framåt, kommer det att pågå grävarbeten i anslutning till infartsgrinden på Öhmansterminalen som påverkar lastbilstrafiken.

Under perioden kommer aktiviteten dessutom att vara ovanligt hög i terminalen.

Vi vill därför uppmärksamma er på att det kan uppstå köbildning och att väntetiderna kan bli något längre än normalt.

Vi hoppas att den här informationen kan vara till hjälp i er planering och ber om tålamod och förståelse under tiden arbetet pågår.

Vid frågor kontakta: ohman@nhs.se