Trafikpåverkan på Energigatan 9, 10 och 15 juli

2024-07-08

E.ON utför arbeten längs Energigatan.

9 juli
Befintligt tak kommer att lyftas av tanken för fjärrvärmevatten på morgonen den 9 juli. Detta arbete ska inte medföra trafikproblem, men det kan vara bra att köra extra försiktigt längs Energigatan denna dag.

10 juli
Mellan kl 18.00-19.00 kommer Energigatan att vara avstängd för trafik. Detta är för att kablar ska kunna dras över gatan. Kablarna kommer därefter att lyftas upp över gatan och då kommer trafik kunna passera igen. Vakter kommer att finnas på plats för att guida trafiken.

15 juli
Den 15 juli ska det nya taket lyftas på. Under denna procedur kommer man att behöva stoppa trafiken helt under ca 15 minuter. När på dagen detta sker är oklart.

Tänk på att köra sakta och att vara extra uppmärksam under perioden arbetena utförs.