SMHI varnar för måttlig till svår isbildning

2024-01-02

SMHI varnar för måttlig till svår isbildning – det kan påverka stabiliteten på fartyg och innebära risker.

Gäller tillsvidare: Varningen började gälla 04.00 på nyårsdagens morgon och gäller tills vidare. På nyårsdagen utfärdade SMHI en gul varning i ett stråk över Bråviken och Östergötlands skärgård upp till Stockholms skärgård. I området varnas för måttlig till svår nedisning till havs. På sin hemsida förklarar SMHI att nedisning till havs handlar om att havsvatten fryser fast på fartygen. Det kan bildas så mycket is att fartygets vikt ökar med hundratals ton. Viktökningen kan innebära att fartygets stabilitet försämras och att fartyget i värsta fall slår runt. Även möjligheten att styra båten begränsas.

För löpande uppdateringar hänvisas till:

SMHI
Isklassrestriktioner

Sjöfartsverket