Sjötullsgatan delvis avstängd för trafik 16-30 april

2024-04-22

Nodra utför arbete på ledningsnätet för vatten och avlopp och behöver stänga av del av Sjötullsgatan mellan den 16 och 30 april.

Avstängningen sker mellan Röda Stugans gata och Söderleden.

Följ skyltning på plats.

Till Öhmans: Kör en omväg runt Lindövägen. Extra tidsåtgång beräknas till ca 2-3 minuter.

Från Öhmans: Om man tar sig ut från terminalen för att ta sig till Pampus är det en fördel att köra ut via grinden vid Kofferdigatan, då kommer man ut på Sjötullsgatan efter avspärrningarna och slipper omvägen via Lindövägen.