Sjöfartsverket meddelar återgång till maximal fartygsbredd 22 m för passage av Händelöbron

2024-02-20

Med anledning av genomförda åtgärder upphäver Sjöfartsverket det tidigare beslutet avseende maximal fartygsbredd för passage av Händelöbron.

Maximalt tillåten fartygsbredd återgår till 22 meter för passage av Händelöbron för lotsade fartyg under normala förhållanden.

Uppgifter om aktuella djup hittar du på Sjöfartsverkets hemsida.