Räddningstjänsten övar i Norrköpings Hamn 28 maj

2024-05-27

Tisdagen den 28 maj genomförs flera planerade
övningar i Energihamnen, Norrköpings Hamn tillsammans
med depåföretag och Räddningstjänsten
Östra Götaland.
Övningarna kan märkas av genom ljud och ökad
trafik i anslutning till Energihamnen på Händelö.
Övningarna tisdag 28 maj startar på morgonen och pågår fram till ca
kl. 15. De inkluderar släckningsarbete samt
test av larm som kan höras på långt håll. Drönare
kommer att användas i övningarna.

Syftet med övningarna är att öka samverkansförmågan
och samarbetet mellan deltagande parter,
att ge ökad kännedom om Energihamnens verksamhet
samt att öva med relevant släckutrustning.
Övningarna påverkar inte hamnens verksamhet i
övrigt.