Räddningstjänsten övar i Norrköpings Hamn 17 april

2024-04-16

Räddningstjänsten Östra Götaland övar i Energihamnen, Norrköpings Hamn 17 april.
Övningen som inkluderar släckningsarbete med släckkanon kan ses från närliggande bostadsområden och märkas av genom ljud
och ökad trafik med blåljus på Händelö.
Syftet med övningen är att öka samverkansförmågan mellan deltagande parter, att ge ökad
kännedom om Energihamnens verksamhet samt att öva med relevant släckutrustning.
Övningen påverkar inte Norrköpings hamns övriga verksamhet.