Räddningstjänsten Östra Götaland övar i Energihamnen under sommaren

2024-06-11

Räddningstjänsten Östra Götaland genomför flera mindre övningar i Energihamnen under sommaren.
Övningarna som inkluderar släckningsarbete med släckkanon kan ses från närliggande områden och märkas av genom ljud och ökad trafik med blåljus på Händelö.

Syftet med övningarna är att öka samverkansförmågan mellan deltagande parter, att ge ökad
kännedom om Energihamnens verksamhet samt att öva med relevant släckutrustning.
Övningarna påverkar inte Norrköpings hamns övriga verksamhet.