Polisen inför förändring i tidsfönster för stämpling av pass från tredje land fr.o.m. 19/8

2024-06-24

Polismyndigheten har fattat beslut om fastställda öppettider för gränsövergångsställen som utgörs av hamnar.

Med start 19/8 gäller för Norrköpings Hamn dagtid mellan kl 9-15 måndag – söndag.

Beslutet har fattats parallellt med Kustbevakningens styrande meddelande om beslut om tillstånd för gränspassage med fartyg vid icke gränsövergångsställe eller utanför ett gränsövergångsställes fastställda öppettider.

Polismyndigheten har också tagit fram ett informationsunderlag gällande utfärdande av visering till sjömän i transit och hur detta regleras i lag samt praktiskt hanteras.

Läs mer på Polisens webbplats