Nya djupangivelser för sjökortsdjup gäller för Norrköpings hamns kajer

2024-04-12

Sjöfartsverket inför ny referensnivå i svenska sjökort baserat på RH/2000 Baltic Sea Chart Datum 2000. Genom införandet skapas en gemensam referensnivå för alla sjökortsprodukter. De nya angivelserna för djup vid Norrköpings hamns alla kajer finns på Sjöfartsverkets webbplats.

 

Djupangivelser i hav, sjöar och andra vattendrag tolkas ofta som avståndet från vattenytan till botten

Eftersom vattenytans nivå i våra farvatten varierar över tid, till följd av vind, strömmar, lufttrycksförändringar, tidvatten med mera, behövs en fast och väldefinierad nivå som referens för djupangivelser i sjökorten.

Att nivån varierar får till följd att det dagsaktuella djupet i ett område ofta inte stämmer helt överens med vad som anges i sjökortet. Skillnaden är sällan mer än 0,3 till 0,5 meter, men är man beroende av mer noggrannare djupuppgifter måste sjökortsdjupen korrigeras för aktuellt vattenstånd. Det är då också viktigt att känna till vilken referensnivå vattenståndsuppgifterna refererar till.

Det faktum att det i stora delar av Sverige pågår en landhöjning kan också få betydelse för det dagsaktuella djupet i förhållande till sjökortens djupuppgifter. I norra Sverige, där landhöjningen är som störst, är denna skillnad som mest cirka 50 cm i nuvarande sjökortsprodukter.

Sjöfartsverket har påbörjat ett arbete att anpassa sina databaser och produkter till detta.

I djupdatabasen gjordes en omräkning under 2013. För sjökortsdatabasen, som är källan till alla sjökortsprodukter, är detta ett mycket mer omfattande jobb. Övergången kommer därför att ske successivt och målsättningen är att det ska vara genomfört till utgången av 2030.

 

LÄNKAR

Läs Sjöfartsverkets hela informationstext här

Läs nya djupangivelser här