Larm kan ljuda från Energihamnen 7 maj

2024-05-06

Arbeten kommer att utföras i Norrköpings Energihamn tisdagen den 7 maj.
Under dagen kan det pga. dessa arbeten förekomma ljud och ljussignaler på kajerna i Energihamnen och Pampusterminalen.