Larm kan höras från Energihamnen

2024-04-09

Tisdag 9 april: Räddningstjänsten Östra Götaland utför arbeten med VMA – anläggningar som sitter placerade i Energihamnen, Norrköpings Hamn. Under tiden då arbetet pågår kan kortare alarm ljuda från Energihamnens område.