e-tjänster

Fartyg i hamnen - Vid kaj

Fartyg Kaj Mått (L/B/DV) Ankomst / Avgång Gods Agent Ankommer från / Avseglar till
Fartyg: TIFJORD
Trondheim / Flakk, NORWAY
Kaj: Ceme Mått (L/B/DV):
95,16
13,17
5065
Ankomst / Avgång:
2020-06-01
2020-06-02
Lossar:
Lime
Agent: SDK Shipping AB Ankommer från / Avseglar till:
Elnesvagen
Okänt
Fartyg: AURELIE
Mariehamn, FINLAND
Kaj: Supr Mått (L/B/DV):
89,72
13,6
4140
Ankomst / Avgång:
2020-05-30
2020-06-02
Lossar:
Fertilizer
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Nystad
Okänt
Fartyg: KAREN
Valletta, MALTA
Kaj: 55 - 57 Mått (L/B/DV):
89,92
14,03
4502
Ankomst / Avgång:
2020-06-01
2020-06-03
Lossar:
Salt
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Wismar
Okänt
Fartyg: ALAND
Isle Of Grain, GREAT BRITAIN
Kaj: 17 Mått (L/B/DV):
117,34
16,8
7400
Ankomst / Avgång:
2020-05-29
2020-06-03
Lastar:
Saw Timber
Agent: Nautic Shipping AB Ankommer från / Avseglar till:
Mönsterås
Wismar
Fartyg: SOFIA
Kalmar, SWEDEN
Kaj: 45 Mått (L/B/DV):
71,84
11,5
1827
Ankomst / Avgång:
2020-06-02
2020-06-03
Lastar:

Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Kalmar
Vejle
Senast uppdaterad: 2020-06-02 16:14

Innehållet på denna sida ägs av Norrköpings Hamn AB, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Norrköpings Hamn AB.