e-tjänster

Fartyg i hamnen - Vid kaj

Fartyg Kaj Mått (L/B/DV) Ankomst / Avgång Gods Agent Ankommer från / Avseglar till
Fartyg: RIX PACIFIC
Lemesos (Limassol), CYPRUS
Kaj: 47 - 49 Mått (L/B/DV):
89,4
12,5
3210
Ankomst / Avgång:
2020-10-24
2020-10-29
Lossar:
Stone
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Leixoes
Okänt
Fartyg: EXPORTER
Mariehamn, FINLAND
Kaj: Bra2 Mått (L/B/DV):
122
19,3
5409
Ankomst / Avgång:
2020-10-29
2020-10-29
Lastar:
Paper
Agent: Holmen Paper AB Centralt Ankommer från / Avseglar till:
Sheerness
Lubeck
Fartyg: DALARNA
Lemesos (Limassol), CYPRUS
Kaj: Pam4 Mått (L/B/DV):
100,7
16,2
4400
Ankomst / Avgång:
2020-10-28
2020-10-30
Lossar:
Saw Timber
Agent: Nautic Shipping AB Ankommer från / Avseglar till:
Hallstavik
Okänt
Senast uppdaterad: 2020-10-29 09:43

Innehållet på denna sida ägs av Norrköpings Hamn AB, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Norrköpings Hamn AB.