e-tjänster

Fartyg i hamnen - Vid kaj

Fartyg Kaj Mått (L/B/DV) Ankomst / Avgång Gods Agent Ankommer från / Avseglar till
Fartyg: SHIPPER
Mariehamn, FINLAND
Kaj: BRA2 Mått (L/B/DV):
122
19
5387
Ankomst / Avgång:
2020-02-20
2020-02-20
Lastar:
Paper
Agent: Holmen Paper AB Centralt Ankommer från / Avseglar till:
Sheerness
Lubeck
Fartyg: ARKLOW CADET
Arklow, IRELAND
Kaj: 45 Mått (L/B/DV):
87,4
14,99
5085
Ankomst / Avgång:
2020-02-19
2020-02-20
Lastar:
Drank
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till:
Gdansk
Drogheda
Fartyg: NAJADE
Harlingen, NETHERLANDS
Kaj: 51 - 53 Mått (L/B/DV):
94,7
13,4
3600
Ankomst / Avgång:
2020-02-20
2020-02-21
Lossar:
RDF
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till:
Hull
New Holland
Fartyg: NATALY
St Johns, ANTIGUA & BARBUDA
Kaj: SUPR Mått (L/B/DV):
88,6
12,52
3696
Ankomst / Avgång:
2020-02-20
2020-02-23
Lossar:
Fertilizer
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Glomfjord
Teignmouth
Senast uppdaterad: 2020-02-20 13:18

Innehållet på denna sida ägs av Norrköpings Hamn AB, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Norrköpings Hamn AB.