e-tjänster

Fartyg i hamnen - Vid kaj

Fartyg Kaj Mått (L/B/DV) Ankomst / Avgång Gods Agent Ankommer från / Avseglar till
Fartyg: ADELINA D
Douglas, Isle of Man,
Kaj: Pam8 Mått (L/B/DV):
168,05
25,3
20580
Ankomst / Avgång:
2020-04-08
2020-04-08
Lossar:
Container
Lastar:
Container
Agent: SDK Shipping AB Ankommer från / Avseglar till:
Gdansk
Wilhelmshaven
Fartyg: SILVA
GIBRALTAR,
Kaj: 55 Mått (L/B/DV):
99,95
16,5
5021
Ankomst / Avgång:
2020-04-07
2020-04-08
Lossar:
Pulp logs
Agent: Nautic Shipping AB Ankommer från / Avseglar till:
Salacgriva
Okänt
Fartyg: HAV TUNA
St Johns, ANTIGUA & BARBUDA
Kaj: 45 Mått (L/B/DV):
88,08
12,5
3036
Ankomst / Avgång:
2020-04-08
2020-04-09
Lastar:
Drank
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till:
Klaipeda
Århus
Fartyg: AMAZON
NASSAU, NEW PROVIDENCE IS, BAHAMAS
Kaj: P2 Mått (L/B/DV):
171,97
25,06
25096
Ankomst / Avgång:
2020-03-27
2020-04-10
Lastar:
Sawn Timber
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till:
Oskarshamn
Alexandria
Senast uppdaterad: 2020-04-08 10:44

Innehållet på denna sida ägs av Norrköpings Hamn AB, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Norrköpings Hamn AB.