e-tjänster

Fartyg i hamnen - Vid kaj

Fartyg Kaj Mått (L/B/DV) Ankomst / Avgång Gods Agent Ankommer från / Avseglar till
Fartyg: ANNABA
MONROVIA, LIBERIA
Kaj: PAM6 Mått (L/B/DV):
168
25,73
20615
Ankomst / Avgång:
2020-01-20
2020-01-20
Lossar:
Container
Lastar:
Container
Agent: SDK Shipping AB Ankommer från / Avseglar till:
Gdansk
Wilhelmshaven
Fartyg: KAIE
Valletta, MALTA
Kaj: SUPR Mått (L/B/DV):
88,29
13,21
4161
Ankomst / Avgång:
2020-01-17
2020-01-20
Lossar:
Fertilizer
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Rostock
Riga
Fartyg: KAJA
Valletta, MALTA
Kaj: 21 - 25 Mått (L/B/DV):
89,76
13,17
4212
Ankomst / Avgång:
2020-01-19
2020-01-21
Lossar:
Chips (recycled)
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Rendsburg
Okänt
Fartyg: HALLAND
Lemesos (Limassol), CYPRUS
Kaj: 47 - 49 Mått (L/B/DV):
119,26
16,54
6795
Ankomst / Avgång:
2020-01-19
2020-01-21
Lossar:
Saw Timber
Agent: Nautic Shipping AB Ankommer från / Avseglar till:
Riga
Okänt
Fartyg: VIKSTRAUM
Valletta, MALTA
Kaj: 40 Mått (L/B/DV):
129,62
19,41
8693
Ankomst / Avgång:
2020-01-20
2020-01-21
Lossar:
Sulphuric acid
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Rönnskärsverken
Okänt
Fartyg: BBC AUSTRIA
St Johns, ANTIGUA & BARBUDA
Kaj: PAM4 Mått (L/B/DV):
119,77
20,2
7741
Ankomst / Avgång:
2020-01-17
2020-01-22
Lastar:
Project cargo
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Rauma
SANTOS
Fartyg: HAGLAND CHIEF
Haugesund, NORWAY
Kaj: 31 - 37 Mått (L/B/DV):
89,95
14,4
4450
Ankomst / Avgång:
2020-01-19
2020-01-24
Lossar:
Fertilizer
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Glomfjord
Okänt
Senast uppdaterad: 2020-01-20 14:55

Innehållet på denna sida ägs av Norrköpings Hamn AB, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Norrköpings Hamn AB.