e-tjänster

Fartyg i hamnen - Vid kaj

Fartyg Kaj Mått (L/B/DV) Ankomst / Avgång Gods Agent Ankommer från / Avseglar till
Fartyg: BRUFJELL
KINGSTOWN, ST VINCENT, ST VINCENT
Kaj: 37 Mått (L/B/DV):
90,33
13,2
4372
Ankomst / Avgång:
2020-06-28
2020-07-12
Lastar:
Grain
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till:
Terneuzen
Belfast
Senast uppdaterad: 2020-07-03 14:15

Innehållet på denna sida ägs av Norrköpings Hamn AB, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Norrköpings Hamn AB.