e-tjänster

Fartyg i hamnen - Vid kaj

Fartyg Kaj Mått (L/B/DV) Ankomst / Avgång Gods Agent Ankommer från / Avseglar till
Fartyg: AMADEUS
KINGSTOWN, ST VINCENT, ST VINCENT
Kaj: Supr Mått (L/B/DV):
79,99
10,4
1680
Ankomst / Avgång:
2021-01-19
2021-01-21
Lossar:
Fertilizer
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Brunsbuettel
Okänt
Fartyg: POLARIS + KIKKA
Rauma, FINLAND
Kaj: 21 - 25 Mått (L/B/DV):
73,15
24,38
5500
Ankomst / Avgång:
2021-01-18
2021-01-23
Lastar:
Saw Timber
Agent: SDK Shipping AB Ankommer från / Avseglar till:
Wismar
Okänt
Senast uppdaterad: 2021-01-20 16:00

Innehållet på denna sida ägs av Norrköpings Hamn AB, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Norrköpings Hamn AB.