e-tjänster

Fartyg i hamnen - Vid kaj

Fartyg Kaj Mått (L/B/DV) Ankomst / Avgång Gods Agent Ankommer från / Avseglar till
Fartyg: GRIFTBOR
St Johns, ANTIGUA & BARBUDA
Kaj: 57 - 59 Mått (L/B/DV):
89,8
13,6
4149
Ankomst / Avgång:
2021-02-22
2021-02-25
Lossar:
Animalsfood
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
St Petersburg
Okänt
Fartyg: ST PAULI
St Johns, ANTIGUA & BARBUDA
Kaj: 51 - 53 Mått (L/B/DV):
92,41
15,24
3219
Ankomst / Avgång:
2021-02-25
2021-02-26
Lossar:
Chips (recycled)
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Rendsburg
Okänt
Senast uppdaterad: 2021-02-25 15:32

Innehållet på denna sida ägs av Norrköpings Hamn AB, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Norrköpings Hamn AB.