Sveriges närmaste hamn

Tillsammans utvecklar vi morgondagens moderna och hållbara hamn

Varornas färd mot Norrköpings hamn

Se hur varor transporteras, importeras och hanteras i vår interaktiva karta

Driftinformation

  • 2024-06-11
    Räddningstjänsten Östra Götaland övar i Energihamnen under sommaren

    Räddningstjänsten Östra Götaland genomför flera mindre övningar i Energihamnen under sommaren. Övningarna som inkluderar släckningsarbete med släckkanon kan ses från närliggan [...]

Ankommande fartyg