e-tjänster

Skog & virke

Ansvarig kontakt

Magnus Grimhed

Försäljningschef

Telefon
011-25 06 46

Mobil
070-374 04 60

E-post
magnus.grimhed@nhs.se

Norrköpings hamn är en av landets viktigaste utskeppningshamnar för sågade trävaror.

Hanteringen sker vid Pampusterminalen. Här finns goda resurser för mottagning, lagring i magasin och en effektiv lastning. Här finns också en kunskap om sågade trävaror och en förståelse för trävarulogistikens delar. 

Från Norrköpings hamn har rederier under många år erbjudit sjötrafik med breakbulklaster till destinationer som av tradition varit viktiga för sågverken. Särskilt betydelsefull är trafiken på Nordafrika, Mellanöstern och Storbritannien. Då virke i allt större utsträckning även lastas i containers är containerterminalen i Pampushamnen en viktig resurs för våra kunder. Här finns också en terminal för stuffning av virke i containers.

Även hanteringen av rundtimmer och massaved är omfattande. En stor del av dessa varor går till sågverks- och pappersindustrin, som har ett starkt fäste i Norrköpingsregionen.