e-tjänster

Projektlaster

Ansvarig kontakt

Magnus Grimhed

Försäljningschef

Telefon
011-25 06 46

Mobil
070-374 04 60

E-post
magnus.grimhed@nhs.se

I Norrköpings hamn hanteras en frekvent ström av högteknologiskt gods som turbiner, transformatorer och annat tunggods från den svenska industrin.

Här finns en stark samlad kompetens för hantering av projektlaster. En viktig resurs i verksamheten är hamnens tyngdlyftkran, som med sin kapacitet på 350 ton är Sveriges starkaste hamnkran. En helt ny järnvägsanslutning till kranen har färdigställts, och investeringar görs i en ny yta för uppställning av tunggods.

För ABB och Siemens är kranen en avgörande resurs för deras globala export av transformatorer och turbiner. Också andra näringar drar fördel av lyftkapaciteten, bl.a. Nord Stream-projektet med bygget av gasledningen i Östersjön.