e-tjänster

Petroleum

Ansvarig kontakt

Johan Ekström

Terminalchef, oljehamnarna

Telefon
011-25 06 13

Mobil
070–381 41 35

E-post
johan.ekstrom@nhs.se

Från Norrköpings hamn distribueras petroleumprodukter till stora delar av östra Mellansverige. Flera större oljebolag finns bland kunderna, liksom olika oberoende lagringsbolag med volymer avsedda för export på världsmarknaden.

Hamnanläggningen omfattar tre oljepirar vid Pampus oljehamn samt Ramshälls bergrumsanläggning. Alla typer av petroleumprodukter kan hanteras. Den totala lagringskapaciteten uppgår till närmare 1 miljon kubikmeter.

Bolaget ombesörjer lastning och lossning av fartyg samt underhåll av anslutande rörsystem.

Vid Pampus oljehamn ägs och förvaltas övriga rör- och depåsystem av operatörerna, medan Ramshällsanläggningen drivs och förvaltas i egen regi.