e-tjänster

Massa & papper

Ansvarig kontakt

Magnus Grimhed

Försäljningschef

Telefon
011-25 06 46

Mobil
070-374 04 60

E-post
magnus.grimhed@nhs.se

Norrköpingsbaserade företag som Holmen Paper, Billerud och Fiskeby Board producerar varje år stora mängder papper, till övervägande del för den internationella marknaden.

Via Norrköpings hamn sker följaktligen en omfattande hantering av papper och massa, både från dessa och från andra svenska pappersbruk. Hanteringen har utvecklats genom mångåriga samarbeten med kunderna.

VI driver lagerhållning för flera pappers- och massaindustrier, och erbjuder tjänster för exempelvis pallning och stuffning i containers.