e-tjänster

Järn & stål

Ansvarig kontakt

Magnus Grimhed

Försäljningschef

Telefon
011-25 06 46

Mobil
070-374 04 60

E-post
magnus.grimhed@nhs.se

Med god lagerservice, effektiv lasthanteringsutrustning och hela hamnområdet i direkt anslutning till väg och järnväg så är järn, stål- och andra metallprodukter ett naturligt inslag i verksamheten.

Norrköpings hamn fungerar som omlastningsterminal för transporter av järn och stål inom och utanför landets gränser.

Bland produkterna finns valstråd, aluminium och armeringsjärn för byggindustrin.