e-tjänster

Energi

Ansvarig kontakt

Magnus Grimhed

Försäljningschef

Telefon
011-25 06 46

Mobil
070-374 04 60

E-post
magnus.grimhed@nhs.se

Via Norrköpings hamn importeras en rad produkter som går vidare till energiproduktion – exempelvis flis, energived, kol, balat avfall, biobränsle och eldningsolja.

Exempel på kunder är E.ON. och Tekniska Verken i Linköping. Ett flertal av våra kunder har anläggningar i anslutning till hamnområdet.