e-tjänster

Container

Ansvarig kontakt

Magnus Grimhed

Försäljningschef

Telefon
011-25 06 46

Mobil
070-374 04 60

E-post
magnus.grimhed@nhs.se

Vi har lång erfarenhet av att hantera containers. Med stabila import- och exportflöden och ett stort upptagningsområde erbjuder vi en effektiv hantering på både land- och sjösidan.

Vid Pampushamnen finns en modern containerhamn och en integrerad kombiterminal. Hamnen har en god balans i containerflödena, med export av bland annat skogs- och pappersprodukter och import av konsumtionsvaror till regionens lager och distributionscentran samt material till industrin.

Utbudet av linjetrafik och järnvägsanslutningar har ökat. Feederrederier som bland annat Mediterranean Shipping Company (MSC), Sealand, Unifeeder och X-press Feeders erbjuder veckotrafik till olika kontinenthamnar. Kombitrafiken på järnväg har daglig trafik med järnvägsoperatören Green Cargo och Westerman Multimodal Logistics.

Parallellt med den utbyggnaden har vi också utformat en organisation och IT-stödsystem för optimerad containerhantering med enklare planering och kortare ledtider.