e-tjänster

Varuslag

Olja, virke, turbiner, papper och sportskor.
Några exempel på mångsidigheten hos en riktig fullservicehamn.

Med stora kundgrupper inom en mängd varuslag har vår kapacitet som fullservicehamn utvecklats under åren. Vi har ytor, hanteringsutrustning och kunnande för en effektiv hantering av alla typer av gods.

Läs mer om våra tjänster för olika typer av godsslag.

Skog & virke
Massa & papper
Container
Projektlaster
Petroleum
Energi
Jordbruk
Järn & stål